WSPL SP ZOZ w Gdyni

ZABIEGOWY

Gabinet:    261 26 24 37         Rejestracja:    261 26 23 00

 

Zakres świadczeń:

 

Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

 

 Personel pielęgniarski:  pielęgniarka dyplomowana Danuta Krzyżak