Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni

Sprawy pacjenta

Wszystkie deklaracje i wnioski, jak również informacje dotyczące przygotowania się do badań są w zakładce Do pobrania.

 

 

Instrukcja Elektronicznej rejestracji pacjenta do Medicaldata  -   Elektronicznej rejestracji pacjenta do Medicaldata