WSPL SP ZOZ w Gdyni

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Ordynator Dziennego Oddziału Psychiatrycznego: dr n.med. Leszek MAZURKIEWICZ

Pielęgniarka: Marzena ŻELASKO

Telefon do rejestracji/pielęgniarki - 531 565 525

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do komleksowego leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi specjalistycznej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Terapia w oddziale dziennym może być dobrą alternatywą dla tych osób, u których dotychczasowa ambulatoryjna pomoc lekarska nie przyniosła oczekiwanych efektów, m. in. na skutek trudności diagnostycznych.

 

ZASADY   PRZYJĘCIA:

 

WARUNKI TERAPII:

 

STOSOWANE METODY LECZENIA W ODDZIALE:

Podstawą leczenia jest terapia grupowa i farmakoterapia wspierane oddziaływaniami pozabiologicznymi jak:

Psychoterapia grupowa oparta na procesie dynamiki grupowej odbywająca się w dwóch odrębnych grupach liczących maksymalnie 11 osób. Proces terapeutyczny podlega stałej superwizji.

Pobyt w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym służy poprawie stanu psychicznego, zwiększeniu kompetencji interpersonalnych i społecznych, oraz zdobyciu umiejętności mających na celu lepsze radzenie sobie zarówno w trakcie epizodu choroby, jak i jej remisji. A także zapobieganiu nawrotom choroby i konieczności rehospitalizacji, poprawie współpracy we własnym leczeniu i zaradności życiowej, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Wszystkie odbywające się w Oddziale zajęcia terapeutyczne są obowiązkowe.

Funkcjonowanie Oddziału reguluje wewnętrzny regulamin mający na celu stworzenie poczucia bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków korzystania z terapii.