Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni

Grudzińskiego 4