WSPL SP ZOZ w Gdyni

Do pobrania

PLIKI DO POBRANIAWORDPDF
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Upoważnienie do dokumentacji medycznej Pacjenta
Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej Pacjenta
Zapotrzebowanie na leki
 

 

Ważne informacje nt. przygotowania do badań.

PLIKI DO POBRANIAPDF
Przygotowanie do badania EEG    
Przygotowanie do badania RTG jamy brzusznej    
Przygotowanie do badania RTG kręgosłupa L_S    
Przygotowanie do USG jamy brzusznej    
Przygotowanie do USG TRUS    
Dzienniczek mikcji
   
Przygotowanie do badania URODYNAMICZNEGO