WSPL SP ZOZ w Gdyni

Skargi i wnioski

Procedura składania skarg, wniosków i petycji (format PDF) 

 

            Szczegóły składania skarg i wniosków na stronie (proszę kliknąć na logo NFZ).