Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni

Zbiorcze informacje o petycjach rozpatrzonych w roku 2016

30 czerwca 2017

W roku 2018 do WSPL SP ZOZ w Gdyni nie wniesiono żadnych petycji.