Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego: dr n.med. Leszek MAZURKIEWICZ

Pielęgniarka: Małgorzata MAKOWSKA

Telefon do rejestracji/pielęgniarki - 531 565 525

 

ZASADY   PRZYJĘCIA:

Oferta pomocy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia. Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacją, na którą można umówić się telefonicznie bądź osobiście w rejestracji oddziału dziennego.

Wymagane jest skierowanie od lekarza (dowolnej specjalności) mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub udzielającego świadczeń w placówce mającej taką umowę. Osoby zgłaszające się na oddział przyjmowane są w najszybszym możliwym terminie.

Odział prowadzi terapię dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z wykluczeniem zaburzeń psychicznych i zachowań spowodowanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oraz upośledzenia umysłowego umiarkowanego, znacznego i głębokiego.

 

WARUNKI TERAPII:

Oddział dysponuje 22 miejscami dziennymi .Zajęcia odbywają się w 2 grupach terapeutycznych lub w trybie indywidualnym. Cykl terapeutyczny trwa od 2 do 3 miesięcy i odbywa się w trybie dziennym, zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00

Pacjenci mają zapewniony obiad o godz. 14:00–14:30, można we własnym zakresie przynosić drugie śniadanie.

W trakcie pobytu pacjenci znajdują się pod opieką medyczną i terapeutyczną.

 

STOSOWANE METODY LECZENIA NA ODDZIALE :

Możliwości terapeutyczne

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, poprzez oddziaływania farmakologiczne, psychoterapeutyczne oraz socjoterapeutyczne. W trakcie pobytu w oddziale pacjenci mają możliwość korzystania z następujących terapii:

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego, redukcji objawów i zachowań objawowych, zapobieganiu nawrotom choroby, poprawie współpracy we własnym leczeniu, poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej, poprawie samooceny, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Wszystkie odbywające się w Oddziale zajęcia terapeutyczne są obowiązkowe.

Funkcjonowanie oddziału reguluje wewnętrzny regulamin mający na celu stworzenie poczucie bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków korzystania z terapii.

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla osób z problemami psychicznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, a nie wymagających pobytu w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym (szpitala).