Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni

ZABIEGOWY

 Gabinet:    58 711 60 34          Rejestracja:    58 711 60 00

 

Zakres świadczeń:

 

Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

 

 Personel pielęgniarski:  pielęgniarka dyplomowana Iwona Knycińska

                                                pielęgniarka dyplomowana Alicja Kozłowska