DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ordynator Dziennego Oddziału Psychiatrycznego: dr n.med. Leszek MAZURKIEWICZ

Pielęgniarka: Marzena ŻELASKO

Telefon do rejestracji/pielęgniarki - 531 565 525

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do komleksowego leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi specjalistycznej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Terapia w oddziale dziennym może być dobrą alternatywą dla tych osób, u których dotychczasowa ambulatoryjna pomoc lekarska nie przyniosła oczekiwanych efektów, m. in. na skutek trudności diagnostycznych.

 

ZASADY   PRZYJĘCIA:

 • Oferta przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia.
 • Przyjęcie poprzedza jedna do maksymalnie trzech konsultacji, na które można umówić się telefonicznie bądź osobiście w rejestracji Oddziału Dziennego.
 • Podstawą przyjęcia jest skierowanie wydane od lekarza dowolnej specjalności mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub udzielającego świadczeń w placówce mającej taką umowę.
 • Osoby kwalifikujące się do pobytu przyjmowane są w najszybszym możliwym terminie.
 • Konsultacje odbywają się w trybie ciągłym.
 • W Oddziale leczone są osoby z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w szczególności: zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, doświadczających kryzysów i traum.
 • Nie kwalifikujemy do leczenia: osób z zaburzeniami psychicznymi i z zachowaniem spowodowanym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), oraz z rozpoznaniem upośledzenia funkcji poznawczych, psychozy.

 

WARUNKI TERAPII:

 • Oddział dysponuje 22 miejscami dziennymi.
 • Pobyt w oddziale trwa 12 tygodni.
 • Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00.
 • Podczas pobytu pacjenci mają zapewniony obiad.

 

STOSOWANE METODY LECZENIA W ODDZIALE:

Podstawą leczenia jest terapia grupowa i farmakoterapia wspierane oddziaływaniami pozabiologicznymi jak:

 • społeczność terapeutyczna,
 • psychodrama,
 • psychorysunek,
 • psychoedukacja,
 • trening asertywności,
 • muzykoterapia,
 • relaksacja
 • arteterapia dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz stanu psychicznego pacjenta.

Psychoterapia grupowa oparta na procesie dynamiki grupowej odbywająca się w dwóch odrębnych grupach liczących maksymalnie 11 osób. Proces terapeutyczny podlega stałej superwizji.

Pobyt w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym służy poprawie stanu psychicznego, zwiększeniu kompetencji interpersonalnych i społecznych, oraz zdobyciu umiejętności mających na celu lepsze radzenie sobie zarówno w trakcie epizodu choroby, jak i jej remisji. A także zapobieganiu nawrotom choroby i konieczności rehospitalizacji, poprawie współpracy we własnym leczeniu i zaradności życiowej, aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Wszystkie odbywające się w Oddziale zajęcia terapeutyczne są obowiązkowe.

Funkcjonowanie Oddziału reguluje wewnętrzny regulamin mający na celu stworzenie poczucia bezpieczeństwa, dobrych relacji wewnątrz społeczności oddziału oraz optymalnych warunków korzystania z terapii.