Programy profilaktyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

"Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego"

Liderem projektu jest Gmina Miasta Gdyni 

Realizatorem projektu jest jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Zdrowia 

Partnerem projektu jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni ul. Pułaskiego 4  wspl

Więcej informacji o programie:  https://gcz.gdynia.pl/projekty-unijne/profilaktyka_cukrzycy_typu2/

 lub  https://niecukrzymy.pl/o-projekcie/