ZAKOŃCZONY - OGŁOSZENIE NA SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO ANALIZY MOCZU Z KOMPUTEREM ZEWNĘTRZNYM W ZESTAWIE Z OPROGRAMOWANIEM, MYSZKĄ, MONITOREM, DRUKARKĄ, ODCZYNNIKAMI WRAZ Z CZĘŚCIAMI ZUŻYWALNYMI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2020

Ogłoszenie z dnia 02.11.2020 r.

 

Zapraszamy  do złożenia oferty  na  dzierżawę  fabrycznie nowego analizatora do analizy moczu  wraz
z komputerem zewnętrznym w zestawie z oprogramowaniem, myszką, ekranem komputerowym, drukarką, odczynnikami wraz z częściami zużywalnymi, które nie  podlegają  wymianie podczas przeglądów technicznych na okres 3 lat od 16.lutego 2021 r.,
o wartości  powyżej 10 000 zł  brutto do wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30 000  euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów  ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ),  zgodnie z art. 4 pkt 8. 

Zapytanie ofertowe  doc

Formularz ofertowy  doc

Wzór umowy  doc

 

Działając w imieniu WSPL SP ZOZ , Pułaskiego 4, Gdynia, informujemy o zakończeniu w dniu 07.12.2020 r ogłoszonego przetargu na:

Dzierżawę   fabrycznie nowego analizatora do analizy moczu  wraz z komputerem zewnętrznym, oprogramowaniem ,myszką, ekranem komputerowym, drukarką,odczynnikami wraz z częściami zużywalnymi ,które nie podlegają wymianie podczas przeglądów technicznych na okres 3 lat od 16.02.2021 r.

                  WYGRAŁA OFERTA FIRMY BIOMAXIMA.